Categories
travel & lifestyle

เชิงเขาของภูเขามาลุตีมีทิวทัศน์ที่งดงาม

จังหวัดที่ล้อมรอบทางเหนือของเลโซโทซึ่งเป็นส่วนแบ่งของการตกแต่งภายในของแอฟริกาใต้มันเป็นจังหวัดที่ถูกปกครองโดยพื้นที่ทำนา แต่ทางตะวันออกในเชิงเขาของภูเขามาลุตีมีทิวทัศน์ที่งดงามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่อุทยานแห่งชาติ Golden Gate Highlandsเมื่อแสงของดวงอาทิตย์เปลี่ยนหน้าผาหินทรายอันงดงามให้กลายเป็นเสาที่มีสีเหลืองเข้มและสีเหลือง