กำจัดไวรัสตับอักเสบซีในระยะยาว

World News

การรักษาใหม่ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นเพียงเพราะตับอยู่ในสภาพที่ซ่อมได้เมื่อพวกเขาปลอดจากไวรัสอาการตับอักเสบเรื้อรังทั้งก่อนระหว่างและหลังการรักษา การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการอักเสบในตับของพวกเขาลดลงว่ามีเนื้อเยื่อแผลเป็นน้อยลงและตับได้ปรับปรุงความสามารถในการสลายสารต่างๆผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงเร็วกว่าก่อนเริ่มการรักษา

การอักเสบตับเรื้อรังยังสามารถนำไปสู่ปัญหาความรู้ความเข้าใจที่ผู้ป่วยเหนื่อยมีความจำแย่ลงและลดเวลาตอบสนอง แต่เราสามารถเห็นปฏิกิริยาที่ดีขึ้นในหนึ่งปีหลังจากการรักษา 12 สัปดาห์ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเช่นนั้น เป็นกรณีของฟังก์ชั่นการคิดอื่น ๆ มุมมองที่สำคัญในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเดนมาร์กและประมาณครึ่งหนึ่งไม่เป็นที่รู้จักในระบบการดูแลสุขภาพ คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากการแบ่งปันเข็มฉีดยา พวกเขารวมถึงผู้เสพยาเสพติดทั้งในอดีตและปัจจุบันและผู้ที่แสดงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในวัย 30-40 ปีที่แล้วโดยที่หลายคนไม่รู้ว่าติดเชื้อ ถ้าคนในกลุ่มเสี่ยงติดต่อกับระบบสุขภาพเราจะสามารถช่วยชีวิตคนดีขึ้นมากมายและกำจัดไวรัสตับอักเสบซีในเดนมาร์กในระยะยาว